GreenTo

webcraft

witam
projektując strony www kieruję się poniższymi zasadami:
  • używam wyłącznie własnych rozwiązań (php) ale nie wyrzekam się inspiracji
    dobrymi przykładami lub uznanymi wzorcami (zwłaszcza w dziedzinie grafiki), jednak zawsze pozostając w dalekiej i bezpiecznej odległości od granicy plagiatu
  • wciąż się uczę, więc staram się stosować proste rozwiązania; wiem już, że nieadekwatne używanie zaawansowanych technologii lub tylko modnych "wodotrysków z kukułką" często sprowadza do punktu wyjścia, pozostawiając przy okazji i po drodze nierozwiązany problem przerostu formy nad treścią lub braku ich synergii w przekazie informacji (czyli "co autor miał na myśli"), albo problemy natury technicznej (nie wszyscy będą mogli to obejrzeć)
  • nie jestem profesjonalnym grafikiem - prezentowane tutaj zapewne nieco ascetyczne minimum form graficznych służy uwydatnieniu aspektów funkcjonalnych i logistycznych, aczkolwiek nie jest pozbawione wpływu osobistego gustu, którego nie zamierzam nikomu narzucać
  • oddaję do użytkowania produkty solidnego rzemiosła - jak najprostsze w obsłudze, sprawdzone i trwałe, a jednocześnie możliwe i łatwe do modyfikacji na tyle, na ile na etapie powstawania przewidziana została ich ewentualna dalsza ewolucja lub rozbudowa
zainteresowanych zapraszam do kontaktu przez formularz